Gezondheid blijft belangrijk in fokdoelen

De CRV-winterbijeenkomsten van 2016 waren het decor van de fokdoeldiscussie die eens per vijf jaar wordt gevoerd. Vooraf konden veehouders via een online enquête al hun mening geven over (deelaspecten van) het fokdoel.

Tijdens de winterbijeenkomsten was er gelegenheid om hierover uitgebreid mee te praten. Bijna 4.000 leden uit Nederland en Vlaanderen maakten hier gebruik van, voor in totaal 26 rassen.

De belangrijkste conclusies voor de rassen op melk- en de dubbeldoelbasis zijn:

  • de aandacht voor gezondheid en levensduur moet blijven;
  • meer aandacht voor vruchtbaarheid;
  • de kenmerken voerefficiëntie en klauwgezondheid opnemen in de fokwaardenschatting en rangschikking op Inet en/of nvi;
  • het zwaarder wegen van bovengenoemde kenmerken mag ten kosten gaan van de kenmerken uier en geboortegemak.

De belangrijkste conclusies voor de vleesveerassen zijn:

  • de huidige fokdoelen zijn naar wens;
  • vleesproductie en gezondheid blijven de belangrijkste speerpunten;
  • voor Belgisch witblauw (BWB) wil de rascommissie BWB een algemene vleesindex ontwikkelen, wellicht is dit ook mogelijk voor andere rassen. De commissie gaat in samenwerking met Genetische Evaluatie Stieren (GES) en de Animal Evaluation Unit (AEU) van CRV de mogelijkheden onderzoeken. Op basis van de uitkomsten wordt hier later een beslissing over genomen.

De conclusies zijn namens de ledenraden van CR Delta en VRV vastgesteld en voorgelegd aan het GES-bestuur voor invulling in de fokwaardenschattingen voor stieren.